RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uit onderzoek van de provincie Noord-Holland blijkt dat veel grondwerkzaamheden zoals graven, bestraten en leidingen leggen niet volgens de regels verlopen.

 

Met als gevolg dat in een kwart van de gevallen gewerkt wordt in soms ernstig verontreinigde grond. Dit levert risico's op voor de grondwerkers zelf, maar ook voor omwonenden en de natuur. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat er niet volgens de regels gewerkt wordt in vervuilde grond, wil de provincie dat alle betrokken partijen actie ondernemen.

Zo is het belangrijk dat alle betrokkenen bij grondwerkzaamheden kennis hebben van de regelgeving en zich bewust zijn van de gevaren van werken in verontreinigde grond. Ook binnen de provincie zijn inmiddels maatregelen getroffen om deze kennis op peil te houden. Samen met alle betrokken partijen wordt verder bekeken hoe voorkomen kan worden dat niet volgens de regels gewerkt wordt in verontreinigde grond.

Tot op de bodem uitgezocht
De provincie vermoedde al enige tijd dat grondwerkzaamheden niet altijd volgens de wet- en regelgeving uitgevoerd werden. Daarom zijn in 2010-2011 in totaal 62 locaties onderzocht. Hierbij werd er gecontroleerdop onderzoeken, vergunningen en waar (waar nodig) beschermende maatregelen voor het werken in vervuilde grond. uit dit onderzoek bleek dat 89% van de gevallen niet volgens de regels gewerkt wordt en dat 26% de grond (ernstig) verontreinigd was. Gezien deze uitkomsten zal de provincie de Regionale Uitvoerings diensten opdracht geven het onderzoek periodiek te herhalen om de voortgang te bewaken.

Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor het niet volgens de regels verrichten van werkzaamheden. Zo wordt om kosten en tijd te besparen geen of onvoldoende onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de grond. ook worden gemelde werkzaamheden niet voldoende getoetst, alvorens de provincie toestemming verleent in deze grond te werken. Daarnaast worden niet alle werkzaamheden gemeld, waardoor overheden niet weten dat er grondwerkzaamheden plaatsvinden. Zowel overheden als marktpartijen laten steken vallen. Ook binnen de provincie wordt niet altijd conform wet- en regelgeving gehandeld. het college van gedupeteerde Staten treft maatregelen om ervoor te zorgen dat dit in het gevolg wel gebeurd. Daarnaast willen Gedeputeerde Staten onderzoeken waarom de uitkomsten van het onderzoek niet eerder aan het zijn voorgelegd.

Bron: Provincie Noord-Holland


Copyright © 2023 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen