RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De meest populaire ISO-norm wordt momenteel herzien, onder de titel ISO 9001:2015. De voorgenomen verschijningsdatum van de nieuwe norm voor kwaliteitsmanagmeentsysteem is september 2015.

Volgens de technische commissie van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), die de wijziging voorbereidt, is een grondige herziening van ISO 9001 nodig, die aansluit bij de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren.

10-09-2013

Nieuwe eisen
Voor de nieuwe ISO 9001:2015 zijn als belangrijkste eisen geformuleerd om:

• Een stevige kernset van normvereisten vast te stellen voor de komende 10 jaar of meer
• De huidige focus op een effectieve procesbeheersing te handhaven, om te komen tot gewenste productresultaten
• Rekening te houden met veranderingen in de opgebouwde praktijk van kwaliteitsmanagementsystemen en technologische ontwikkelingen sinds de grote herziening van ISO 9001 in 2000
• De nieuwe standaardopbouw van ISO-normen te gebruiken (Annex SL), om de mogelijkheden tot combinatie met andere managementsystemen (zoals milieu en arbo) te verbeteren
• Een effectieve implementatie en beoordeling van naleving te ondersteunen door eerste, tweede en derde partij-audits
• Simpel taalgebruik te hanteren, en zo te komen tot beter begrip en een eenduidige interpretatie van normvereisten

Voorstellen
De technische commissie overlegt momenteel over de volgende onderwerpen, om mee te nemen in de nieuwe norm:
• Aandacht voor ‘risk-based thinking’: meer uitgaan van de belangrijkste ondernemingsrisico’s
• Meer nadruk op de acht principes van kwaliteitsmanagement
• Betere aansluiting bij processen van bedrijfsvoering
• ‘Resultaat telt’ (productconformiteit en proceseffectiviteit)
• Kennismanagement
• Levenscyclusmanagement van producten (goederen en diensten)
• Ontwikkeling en innovatie
• ‘Tijd / Snelheid / Alertheid’
• Technologie en veranderingen in IT
• Integratie van kwaliteitstools zoals Six Sigma, Lean management, benchmarking, etc.

Afstemming tussen normen
ISO wil dat alle normen voor managementsystemen (zoals kwaliteit, milieu en arbo) op elkaar afgestemd worden, met – waar mogelijk – dezelfde hoofdstuktitels, volgorde van hoofdstukken, definities en gebruik van dezelfde formuleringen. Deze wens tot uniformiteit tussen de normen voor managementsystemen heeft geleid tot de uitgave van de ISO-richtlijn ‘Annex SL’ (voorheen ‘Guide 83’). De nieuwe indeling verandert niets aan de vereisten in de normen, maar helpt wel om het taalgebruik en de gehanteerde managementbenaderingen beter op elkaar af te stemmen. ‘Annex SL’ heeft daarbij de aanbevelingen van de gemeenschappelijke technische coördinatie-groep (Joint Technical Coordination Group – JTCG) overgenomen, die waren ontwikkeld om de ontwikkeling van ISO-standaarden te coördineren, met het oog op de verhoging van hun eenduidigheid en overeenkomst.

ISO-richtlijn Annex SL
De ISO-richtlijn Annex SL omschrijft een algemene indeling voor alle nieuwe ISO-normen voor managementsystemen en de herzieningen van bestaande normen. Het bewerkstelligt dat tenminste 30% van de tekstnormen overeenkomt, en gebruik gemaakt wordt van dezelfde:
• Hoofdstuktitels
• Volgorde van hoofdstuktitels
• Teksten
• Definities

Hoofdstructuur
De nieuwe norm ISO 9001:2015 kent de volgende hoofdstukindeling:
1. Scope/toepassingsgebied van de norm
2. Normatieve verwijzingen
3. Termen en definities
4. Context van de organisatie
5. Leiderschap
6. Planning
7. Ondersteuning
8. Uitvoering
9. Evaluatie van prestaties
10. Verbetering

Bron: LRQA


Copyright © 2022 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen