RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

05-03-2014

Het College van Deskundigen groen heeft zich gebogen over de constatering dat de opdrachtgever steeds vaker een verschuiving van personeelsinzet vraagt vanwege het maatschappelijke en sociale klimaat. Het College van Deskundigen stelt dat  de kwaliteitsnorm onverkort blijft gehandhaafd en daarnaast de Groenkeur-ondernemer niet buiten de markt wordt gemanoeuvreerd. Dit leidt tot de volgende maatregel.


Wanneer de opdrachtgever om voor hem moverende redenen de inzet eist van personen die niet voldoen aan de vakbekwaamheden zoals die zijn gesteld in de beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur onder 6.2.2, én de inzet van bekwaamheden, zoals bedoeld in de van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijn daadwerkelijk daardoor in gevaar zou kunnen komen, beschikt de Groenkeur-deelnemer over de volgende registratie of documentatie:

  1. De schriftelijke inzeteis van de opdrachtgever.
  2. Een trainingsregistratie waaruit kan worden afgeleid dat de bij het project betrokken voorman een opleiding of training heeft gevolgd in de omgang met de voor dat project ingezette doelgroep.
  3. Een op dit onderwerp betrekking hebbende risicoanalyse, waarbij een scheiding is gemaakt tussen de werkzaamheden die door vakbekwaam personeel moeten worden uitgevoerd en welke werkzaamheden door niet vakbekwaam personeel mogen  worden verricht.
  4. Optioneel: een capaciteitsverklaring, waarin de Groenkeur-deelnemer vermeldt hoe hij invulling geeft aan de inzeteis van de opdrachtgever. Een capaciteitsverklaring of soortgelijk is alleen gedocumenteerd wanneer de opdrachtgever dit eist.

Werkzaamheden met een wettelijk afbreukrisico, zoals de Flora- en Faunawet, blijven voor deze maatregel buiten toepassing.

Bron: Groenkeur

 


Copyright © 2023 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen