RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

04-09-2014

De conceptversie van de nieuwe ISO 14001 - de DIS 14001:2015 - werd onlangs gepubliceerd door ISO. Wat staat er in de conceptversie en wat zijn de belangrijke wijzigingen? Deze hebben we voor u op een rij gezet.

Deze publicatie vormt een belangrijke stap in het herzieningsproces rond de nieuwe ISO 14001. Hoewel er nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in de definitieve versie, geeft de conceptversie nu al een goede indruk van de richting die wordt ingeslagen met de nieuwe norm. De nationale lidorganisaties van ISO hebben drie maanden de tijd om over de conceptversie te stemmen en hun commentaar te leveren.

ISO 14001 geldt wereldwijd als de meest erkende en toegepaste norm voor milieumanagementsystemen. De aankomende wijzigingen in deze norm raken dan ook grote aantallen gebruikers en stakeholders.

 

High Level Structure
De nieuwe ISO 14001 is gebaseerd op het algemene raamwerk dat ISO sinds enige tijd hanteert voor haar managementsysteemnormen. Dit betekent dat de nieuwe norm aansluit bij andere ISO-managementsysteemnormen wat betreft het gebruik van een gemeenschappelijke hoofdstructuur (High Level Structure), gemeenschappelijke termen en gemeenschappelijke kernteksten. Gebruikers van deze normen profiteren van de voordelen van deze geharmoniseerde structuur.

Wat is nieuw?
Ten opzichte van de 2004-versie bevat de nieuwe ISO 14001 onder meer de volgende belangrijke wijzigingen:

  • Bredere kijk op de beheersing van milieurisico's door risico's onder meer te beoordelen vanuit het perspectief van de levenscyclus. Bovendien worden milieu-eisen gebruikt als input voor het product-/serviceontwerpproces.
  • Bredere kijk op de beheersing van risico's en kansen, onder meer door systematische inventarisatie en monitoring van interne en externe aspecten die gevolgen kunnen hebben voor het managementsysteem en door het in kaart brengen van de behoeften en verwachtingen van stakeholders.
  • Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement om verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het managementsysteem.
  • Sterkere focus op doelstellingen als drijvende kracht voor verbeteringen én op de bijbehorende planning die noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.
  • Specifiekere eisen met betrekking tot de beoordeling van de prestaties van het managementsysteem, waaronder de noodzaak om criteria en indicatoren vast te stellen waarmee de milieuprestaties geanalyseerd en geëvalueerd kunnen worden. Tevens benadrukt de nieuwe norm de noodzaak om vast te stellen wat, hoe en wanneer gemonitord en gemeten wordt.
  • Meer nadruk op milieu-eisen bij de inkoop van goederen en diensten en het beheren van uitbestede processen.
  • Uitgebreidere eisen met betrekking tot interne en externe communicatie, waaronder de noodzaak om te bepalen wat, wanneer en hoe (met welke middelen) gecommuniceerd wordt.

De bovengenoemde wijzigingen vloeien deels voort uit de eerder genoemde gemeenschappelijke structuur voor managementsysteemnormen.

Verdere stappen en overgangsperiode
De nieuwe norm wordt naar verwachting in juni/juli 2015 gepubliceerd. Na de publicatie volgt een overgangsperiode van drie jaar voor gecertificeerde organisaties. De duur van deze periode wijst erop dat ISO de wijzigingen als wezenlijk beschouwt.

Organisaties worden dan ook geadviseerd om in een zo vroeg mogelijk stadium voorbereidingen te treffen voor de overgang naar de nieuwe norm. De conceptversie van de nieuwe ISO 14001 kan worden besteld bij ISO en bij de aangesloten nationale lidorganisaties.

Klik hier voor de gratis Whitpaper over de 'Herziening ISO normen' 

Bron: DNV


Copyright © 2023 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen