RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Arbeidsinspectie verhoogt aantal controles op illegale arbeid - 23-12-2005

Het aantal controles van de Arbeidsinspectie op illegale arbeid gaat komend jaar met ruim een kwart omhoog naar 10.500 (van 8.000 in 2005). Inspecties vinden vooral plaats in de land- en tuinbouw, de bouw, de horeca en de uitzendsector. Dat zijn namelijk sectoren die relatief veel gebruikmaken van illegale werknemers. De Arbeidsinspectie overlegt met werkgevers en werknemers in deze branches over het melden van vermoedens van illegaal werk. Met de bouw bestaan dergelijke afspraken al.

De Arbeidsinspectie hanteert een lik-op-stukbeleid: per illegale werknemer krijgt de werkgever 8.000 euro boete. Voor particulieren die hun huis laten verbouwen door een illegale werknemer is dit 4.000 euro. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, komt er in de eerste helft van 2006 nog een nieuwe boete bij. Werkgevers die weigeren informatie te geven over de identiteit van een mogelijk illegale werknemer krijgen dan ook een boete van 8.000 euro. De nieuwe boete moet voorkomen dat werkgevers er voordeel bij hebben als werknemers zich niet willen of kunnen legitimeren. Dan kan namelijk moeilijker worden vastgesteld of ze illegaal zijn. In de praktijk blijkt dat werkgevers op die manier proberen boetes te ontlopen.

Naast illegale arbeid richt de Arbeidsinspectie zich op zware lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke machines, valgevaar en psychische belasting. In totaal voert de Arbeidsinspectie in 2006 zo'n 36.000 inspecties uit.

Bron: Ministerie van SZW, 23-12-2005

Richtlijnen voor kwaliteitsmanagement bij lokale overheden - 19-12-2005

Recentelijk is door ISO een document gepubliceerd waarin richtlijnen staan voor de toepassing van ISO 9001:2000 voor gemeenten.

Een van de grote uitdagingen waar overheden en hun instituties in deze tijd mee geconfronteerd worden is de noodzaak om vertrouwen te krijgen en te behouden van de burger. In dit opzicht hebben de lokale overheden een belangrijke rol in het creëren van een duurzame gemeenschap waarin kwaliteit, kosteneffectiviteit en betrouwbare overheidsdiensten gerealiseerd worden. Hierin goede aansluiting vinden bij nationaal en regionaal beleid vergroot het vertrouwen in sociale rechtvaardigheid, en duurzame economische welvaart op lokaal niveau.

Effectief en transparant werken vereist strak management van de verschillende hulpbronnen en processen die de lokale overheid ter beschikking staan, om ze te combineren tot een samenhangend en doeltreffend systeem.

Door middel van een kwaliteitsmanagementsysteem kan de lokale overheid haar activiteiten richten en beheersen om te voldoen aan behoeften en verwachtingen van de lokale gemeenschap.

Bron: NEN, 19-12-2005

ISO 9001 versie 2008 - 19-12-2005

De eerste aanzet voor de herziening van de norm ISO 9001 is gedaan. De wijziging staat voor 2008 gepland.

De opvallendste ontwikkeling is de hernieuwde aandacht voor de afstemming tussen ISO 9001 en ISO 14001. Een andere ontwikkeling is de menselijke aspecten van kwaliteitsmanagement wat meer "handen en voeten" te geven. Ondanks de vele normen, richtlijnen en andere instrumenten die zijn bedoeld voor het bereiken en onderhouden van goede kwaliteit, is duidelijk dat het uiteindelijk toch de mensen in een organisatie zijn die daarvoor moeten zorgen.

Bron: NEN, 19-12-2005

Onderzoek normen gezondheidsrisico's van asbest - 12-12-2005

Staatssecretaris Van Geel wil de Gezondheidsraad laten onderzoeken of de normen die aangeven wat toelaatbare risico's zijn van asbest voor de volksgezondheid, scherper moeten.

Aanleiding hiervoor is het epidemiologisch onderzoek dat het Erasmus Medisch Centrum heeft uitgevoerd in het gebied rond Goor. Uit dit onderzoek blijkt dat long- en buikvlieskanker (mesothelioom) in dat gebied onder vrouwen bijna vijf keer en bij mannen twee keer vaker voorkomt dan in de rest van Nederland.

Het onderzoek is gericht op mesothelioomslachtoffers die niet beroepsmatig met asbest in aanraking zijn gekomen. Oorzaken zijn vooral de met asbestverharde wegen en erven in dit gebied. Van oudsher is in Goor asbestcementindustrie gevestigd. Inwoners konden in het verleden afgekeurde asbestplaten gratis ophalen en er hun wegen en erven mee verharden. Vanaf 2000 is het verboden om een asbestverharde weg of erf in het bezit te hebben.

In de komende periode wil men met de provincies Overijssel en Gelderland en de betrokken gemeenten inventariseren op welke locaties nog steeds asbest zit dat een gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

U kunt rapportages en de evaluatie downloaden op de pagina Kamerstukken in dossier Asbest.

Bron: VROM, 04-11-2005

Robot helpt een handje in Schipholkelder - 12-12-2005

Een robot helpt bij wijze van proef bij het tillen van koffers in de bagagekelder van Schiphol. Volgens luchtvaartmaatschappij KLM gaat het om een zeer experimentele machine die uniek is in de wereld. Bij gebleken succes zullen er op Schiphol meer bagagerobots worden ingezet.

De robot doet nuttig werk door koffers in containers en karren te zetten en is het apparaat met name bedoeld om personeel te verlossen van zwaar tilwerk. Dit met de bedoeling om rugklachten en ziekteverzuim te voorkomen.

Het apparaat functioneert nog niet optimaal. 'Roby', zoals de robot wordt genoemd, blijkt minder snel te werken dan KLM-ers van vlees en bloed.

Toch lijkt de inzet van robots veelbelovend. De KLM wil meer tilmachines gaan inzetten zodra de uitbreiding van de bagagekelder gereed is.

Bron: Haarlems Dagblad, 12-12-2005

Gewijzigde BPM-regeling grijskentekenauto's - 23-11-2005

Vanaf 1 juli 2005 geldt de nieuwe grijskentekenregeling voor bestelauto's. Sindsdien komen alleen nog ondernemers en gehandicapten onder voorwaarden in aanmerking voor een teruggaaf van BPM (belasting van personenauto's en motorrijwielen) en het verlaagde tarief motorrijtuigenbelasting. De gewijzigde regeling blijkt op enkele punten niet evenwichtig uit te werken. De staatssecretaris van Financiën heeft daartoe enkele tegemoetkomingen getroffen. Het betreft de situatie dat ondernemers onder voorwaarden geen BPM meer verschuldigd zijn als een bestelauto waarvoor de BPM is teruggegeven, wordt geëxporteerd of is gestolen. De in de praktijk gevolgde lijn bij sloop geldt hierbij als uitgangspunt.

Sinds de 1 juli 2005 geldende regeling moet de BPM van een bestelauto, waarvan binnen vijf jaar na in ingebruikneming niet langer aan de voorwaarden voor de teruggaaf wordt voldaan, het resterende BPM-bedrag binnen een maand op aangifte zijn betaald.

Bron: Tweede Kamer, 18-11-2005 en Administratie en Advieskantoor Koppen

Werken met heftrucks gebeurt vaak onveilig - 15-11-2005

Er wordt nog te vaak onveilig gewerkt met heftrucks. Bij meer dan de helft van de 1.100 gecontroleerde bedrijven heeft de Arbeidsinspectie waarschuwingen of boetes uitgedeeld. Zo kwam de Arbeidsinspectie trucks tegen die geen bescherming boden tegen kantelgevaar. Hierdoor kan de chauffeur onder het zware voertuig bekneld raken.

Ongevallen met een heftruck komen regelmatig voor en kunnen zeer ernstig zijn. Elk jaar melden bedrijven er ongeveer 200 bij de Arbeidsinspectie. In de laatste zeven jaar hadden 36 ongevallen een dodelijke afloop. Tijdens de negen maanden van het onderzoek (in 2004 en 2005) werden iets meer dan honderd ernstige ongelukken gemeld waarbij vijf mensen overleden.

De ongevallen worden vaak veroorzaakt door slecht onderhoud aan de heftruck of het ontbreken van veiligheidsgordels. Ook het rijgedrag van de chauffeurs speelt een rol.

Iets minder dan de helft van de bedrijven was bij de inspectie in orde. Bij hen werden geen overtredingen vastgesteld. Het onderzoek is uitgevoerd bij 1.100 bedrijven met samen zo'n 50.000 werknemers en 3.000 heftrucks.

Volgend jaar gaat de Arbeidsinspectie opnieuw de veiligheid van heftrucks controleren.

Bron: Ministerie van SZW, 14-11-2005

Afschaffing vrij toegankelijk spreekuur bedrijfsarts dreigt - 28-10-2005

De NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) protesteert bij staatssecretaris Van Hoof tegen het plan om het open spreekuur van de bedrijfsarts af te schaffen. De NVAB vreest voor een tweedeling in de zorg voor de gezondheid van werknemers: tussen werknemers waarvan de werkgever het consult bij de bedrijfsarts niet vergoedt en werknemers bij wie dat wel gebeurt.

De vrije toegang tot de bedrijfsarts is in de Arbowet vastgelegd. Voor werknemers is het arbeidsomstandighedenspreekuur een belangrijk middel om advies te krijgen over hun gezondheid in relatie tot hun werk. Op 28 oktober verschijnt een open brief van de NVAB aan staatssecretaris Van Hoof.

"Het afschaffen van de vrije toegang tot de bedrijfsarts zal leiden tot meer en ernstiger zieke werknemers, en een toename van de maatschappelijke kosten van arbeidsongeschiktheid," aldus de NVAB.

Het standpunt van de NVAB wordt ondersteund door de KNMG en is in lijn met de voorstellen van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid.

Bron: NVAB, 28-10-2005

Zeer gevaarlijke stoffen vervangen - 17-10-2005

Zeer gevaarlijke giftige stoffen moeten zo veel mogelijk worden vervangen door minder schadelijke stoffen. Daarom moet de vergunningverlening beperkt zijn en herzien kunnen worden.

In bepaalde gevallen zal een vergunning slechts gelden voor een beperkte duur. Ook moet bij de aanvraag een plan komen voor de ontwikkeling van veilige alternatieven. Dit zei staatssecretaris Van Geel (milieu) tijdens een vergadering van Europese milieuministers in oktober in Luxemburg.

Ook vindt Van Geel dat stoffen die opzettelijk vrijkomen uit voorwerpen op dezelfde wijze aan de registratieverplichting moet voldoen als de stof. Zo zou voor inkt en inktlinten dus dezelfde regels moeten gelden. In beide gevallen is er immers sprake van blootstelling, aldus de staatssecretaris. Verder vindt Van Geel dat de verantwoordelijkheid meer bij het bedrijfsleven komt te liggen. Nu dreigt er teveel bureaucratische rompslomp te ontstaan.

In Luxemburg spraken de milieuministers over het nieuwe Europese chemische stoffenbeleid. Centraal daarin staat Reach (dat staat voor registratie, evaluatie en vergunningverlening van chemische stoffen). Volgens dit nieuwe systeem moeten bedrijven informatie leveren om op verantwoorde wijze met deze stoffen te kunnen om gaan.

In Europa zijn meer dan 100.000 chemische stoffen in de handel. Volgens de nieuwe Europese chemische stoffenregels wordt voorgesteld om voor 60.000 stoffen (stoffen die meer dan 1 ton per jaar in de handel zijn) een registratieplicht in te voeren.

Producenten en importeurs moeten bij de registratie een dossier indienen met onder meer gegevens over de gevaarlijke eigenschappen van de betreffende stoffen.

Bron: Persbericht VROM, 17-10-2005

93 Doden in 2004 door bedrijfsongevallen - 17-10-2005

Bijna honderd mensen zijn vorig jaar omgekomen door een bedrijfsongeval. Meer dan de helft van de 93 slachtoffers kwam om het leven door beknelling of een val.

Van de overleden personen was een kwart werkzaam in de bouw. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal doden door een bedrijfsongeval schommelt volgens het CBS sinds halverwege de jaren negentig tussen de 88 en 126 per jaar. In 2003 kwamen er 109 mensen (werknemers, zelfstandigen of passanten) op en rond een werkplek om het leven door een ongeval.

De afgelopen twee jaar kwamen bijna vier op de tien van de slachtoffers om door beknelling en ruim een kwart door een val. Een op de acht werd dodelijk getroffen door een zwaaiend of vallend voorwerp.

In 2003 en 2004 vielen de meeste slachtoffers in de bouw (ruim een kwart) en in de industrie (een vijfde). Van de 93 doden vorig jaar was een vijfde van buitenlandse afkomst.

Fig. 1 Slachtoffers bedrijfsongeval naar ontstaan letsel, 2003/2004

Fig. 2 Slachtoffers bedrijfsongeval naar bedrijfstak, 2003/2004

Bronnen: Veiligheidskunde.nl en CBS, 17-10-2005

Maatwerk voor uw Preventiemedewerker - 06-10-2005

Momenteel worden er diverse opleidingen aangeboden om ervoor te zorgen dat uw Preventiemedewerker deskundig is. De indruk wordt gewekt dat deze opleiding verplicht is. Dit is echter niet zo. De enige eis is dat uw Preventiemedewerker deskundig is.

Aan de deskundigheid van een Preventiemedewerker worden geen specifieke eisen gesteld. Een Preventiemedewerker die al enige tijd werkzaam is in de onderneming is doorgaans deskundig op zijn / haar werkgebied. Er ontbreekt dan alleen nog kennis over arbobeleid.

Rodenburg & Van der Hoeven kan uw Preventiemedewerker bijstaan op dit vakgebied. Hierdoor is het niet nodig uw medewerker op een algemene cursus te sturen, de cursus is immers niet afgestemd op uw bedrijf.

Uw Preventiemedewerker en een Veiligheidskundige van Rodenburg & Van der Hoeven gaan direct aan de slag met uw arbobeleid. Uw bedrijf en de Preventiemedewerker krijgen hierdoor maatwerk geleverd.

Regels asbest afstemmen op risico's - 06-09-2005

De huidige Nederlandse richtlijn voor het omgaan met asbest zal worden afgestemd op de Europese richtlijn. De huidige geldende regelgeving wordt als knellend ervaren. De wetgeving kent op dit moment één norm voor asbestverwijdering, waardoor bedrijven ook in minder gevaarlijke situaties vergaande maatregelen moeten nemen.

In de nieuwe regelgeving zal het werken met asbest worden ingedeeld in drie risicocategorieën met bijbehorende veiligheidsmaatregelen. De regels voor het werken met asbestmaterialen met een laag risico op het vrijkomen van asbestvezels worden minder streng, terwijl de bepalingen voor werkzaamheden waarbij asbestvezels makkelijk vrij kunnen komen juist worden aangescherpt.

Het bepalen van de risicocategorie waarin de werkzaamheden vallen en welke beschermende maatregelen noodzakelijk zijn, mogen alleen door gecertificeerde bedrijven gebeuren. Het gaat hierbij zowel om het bedrijf dat de asbest inventariseert, als om het bedrijf dat de asbest verwijdert.

Bron: Ministerie van SZW, 06-09-2005

Werknemer krijgt vaker een boete - 20-08-2005

De Arbeidsinspectie deelt steeds vaker boetes uit aan werknemers. Vorig jaar werden 179 werknemers op de bon geslingerd omdat ze geen gehoorbescherming droegen, hun valbeveiliging niet droegen of andere veiligheidsmiddelen niet gebruikten.

De totale boete bedroeg € 20.000,-; gemiddeld € 111,- per persoon.

In 2003 kregen maar 21 werknemers een boete voor in totaal € 2.300,-

Het zijn geen enorme bedragen, maar de Arbeidsinspectie gaat wel vaker een signaal afgeven naar werknemers toe. Daarmee wil de Arbeidsinspectie de werknemer wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid om veilig te werken. De werkgever moet wel goed gezorgd hebben voor goede beschermende middelen en toezien op gebruik. Als overduidelijk is dat de werkgever niets te verwijten valt, krijgt de werknemer een boete.

Bron: Algemeen Dagblad, 19-08-2005

Preventiemedewerker verplicht - 01-07-2005

Per 01 juli 2005 is het verplicht om gebruik te maken van een preventiemedewerker. Dit is een eigen medewerker die deskundig is op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Bij bedrijven tot 15 medewerkers mag de werkgever zelf deze functie invullen.

De berichten over de preventiemedewerker blijven voor veel werkgevers erg onduidelijk. De site

van SZW vermeldt enige informatie: "Een preventiemedewerker is een eigen werknemer die de werkgever helpt bij de dagelijkse veiligheid en gezondheid en arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf. Heel veel bedrijven hebben al zo iemand, vaak met de titel 'arbocoördinator'. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico's binnen het bedrijf".

Bron: Ministerie van SZW & www.szw.nl

Geen deskundige medewerker, wat nu ?

U wilt invulling geven aan deze nieuwe wetgeving, maar weet niet goed op welke wijze. Rodenburg & Van der Hoeven kan u hierbij van dienst zijn. Wij kunnen deskundige ondersteuning bieden aan de door u aangewezen preventiemedewerker en hebben ruime ervaring met het opstellen en implementeren van arbobeleid binnen organisaties.

Specificaties voor materiaal en materieel (96a/96b) gereed - 23-06-2005

Het deel 'Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b' is nu beschikbaar.

De concrete functionele eisen die aan de verschillende materialen en aan het materieel worden gesteld komen in dit deel aan bod. De deelpublicatie beschrijft onder andere maatvoering, vormgeving, kleur, reflectie, en dergelijke. Ook wordt voor sommige materialen ingegaan op enkele technische eisen, zoals constructiesterkte en lichtsterkte. Nieuwe onderwerpen zijn obstakelbeveiligers en tekstwagens

De volgende delen zijn nu beschikbaar:

- Beleid, proces en basisinformatie (96a/96b),

- Maatregelen op autosnelwegen (96a),

- Maatregelen naast de rijbaan (96b),

- Maatregelen op de rijbaan (96b),

- Maatregelen op fietspaden en voetpaden (96b),

- Maatregelen op kruispunten en rotondes (96b),

- Specificaties voor materiaal en materieel (96a/96b).

De 2 nieuwe herziene handboeken (ook wel kantonniersboekjes genoemd) komen eind juli van de drukker en het deel Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering eind oktober.

Bron: Stichting CROW

Arbeidsinspectie controleert funderingswerk en vlechten betonstaal - 30-05-2005

De Arbeidsinspectie gaat de komende maanden in de bouw extra controleren bij funderingswerkzaamheden en bij het vlechten van betonstaal. In de bouw vinden naar verhouding veel arbeidsongevallen plaats. De Arbeidsinspectie houdt hier preventieve inspecties om het aantal ongevallen terug te dringen. Naast deze routinematige inspecties worden elk jaar enkele specifieke beroepsgroepen in de bouw onder de loep genomen. Funderingswerkers en betonstaalvlechters hebben een hoog ziekteverzuim. Bovendien lopen zij een grote kans op arbeidsongeschiktheid. Bij de controle van funderingswerkzaamheden wordt gekeken of het bouwterrein veilig kan worden betreden, of funderingsmachines niet kunnen kantelen en of de vakbekwaamheid van werknemers voldoende is. Ook wordt gelet op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het lawaai op de bouwplaats. Bij betonstaalvlechten controleert de Arbeidsinspectie of de werkzaamheden zo worden uitgevoerd dat werknemers zich niet kunnen verwonden aan bijvoorbeeld betonstaal. Ook bij deze werkzaamheden controleert de Arbeidsinspectie het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De Arbeidsinspectie treedt direct op als een overtreding wordt vastgesteld. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een waarschuwing gegeven, het werk stilgelegd of een boete opgelegd. De inspecties duren tot oktober van dit jaar.

Bron: Ministerie van SZW

Nieuwe richtlijn voor aanstellingskeuringen - 26-05-2005

Er is een Leidraad Aanstellingskeuringen verschenen om bedrijfsartsen en Arbodiensten te helpen bij het uitvoeren van aanstellingskeuringen. In de Wet medische keuringen is vastgelegd dat een dergelijke keuring alleen is toegestaan als de werknemer voor de functie aan bepaalde gezondsheidseisen moet voldoen.

De Wet op de medische keuringen stelt beperkingen aan bepaalde medische keuringen bij sollicitatie of verzekering. Het doel van de wet is te voorkomen dat mensen ten onrechte op medische gronden worden uitgesloten van een baan of essentiële verzekeringen. Bij aanstelling moet de keuring beperkt zijn tot het voor de functie strikt noodzakelijke.

Bron: Ministerie van SZW Nr. 05/099

Lawaai - weg met de herrie - 20-05-2005

Tijdens de Europese week voor veiligheid en gezondheid van 24 tot en met 28 oktober 2005 kunnen bedrijven meedingen naar de Europese 'Good Practice Award' en een Nederlandse prijs. Hiervoor kunnen ze hun ideeën indienen om schadelijk geluid op het werk te verminderen. De Europese Week wordt jaarlijks gehouden in oktober in alle lidstaten van de Europese Unie. De week is bedoeld om aandacht te vragen voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit jaar is het thema "Schadelijk geluid". De week heeft als slogan 'weg met de herrie'.

In Nederland staan werknemers in een kwart van de bedrijven regelmatig bloot aan schadelijk geluid. Schadelijk geluid komt het meest voor in de bouw (67 procent van de bedrijven) en de industrie (61 procent). Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging. Gehoorbeschadiging is één van de meest voorkomende beroepsziekten in Europa. In Nederland gaat het om een kwart van de gemelde beroepsziekten.

Bedrijven die willen meedingen naar de Good Practice Award en de Nederlandse prijs moeten zich voor 8 juli 2005 aanmelden. De procedure en de voorwaarden zijn te vinden op internet: www.arbo.nl/euweek/2005 Hier is ook meer informatie te vinden over de Europese Week.

Bron: www.arbeidsinspectie.szw.nl

Kabinet besluit tot vereenvoudiging arbeidstijdenwet - 20-05-2005

De ministerraad zal op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Arbeidstijdenwet aanzienlijk vereenvoudigen. Het kabinet zal daarbij gebruik maken van het advies van de SER over vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet van 18 februari 2005. De voorstellen hebben betrekking op minimumrusttijden, zondagsarbeid, maximumarbeidstijden, nachtdiensten, pauze en beschikbaarheid.

Op onderdelen zal het kabinet de SER-voorstellen nog nader beoordelen. Dit geldt onder meer voor het toezicht op de naleving. De SER wil de controle voor de meeste normen in handen van de Arbeidsinspectie leggen. Het kabinet ziet een grotere rol weggelegd voor werknemers en werkgevers.

Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel nog dit jaar bij het parlement in te dienen. Overigens is in de Europese Unie ook nog discussie over richtlijnen op het terrein van arbeidstijden. Het kabinet zal dit betrekken bij de wetsvoorstellen.

Bron: RVD

Blootstelling aan trillingen - 20-05-2005

Middels nieuwe wetgeving wil het kabinet de blootstelling aan trillingen terugdringen. Er zijn grenswaarden bepaald voor hand-armtrillingen (5 m/s2) en lichaamstrillingen (1,15 m/s2). Trillingen mogen niet boven deze grenswaarde komen. Bij overschrijding is de werkgever verplicht onmiddellijk maatregelen te nemen om de trillingen onder de grenswaarde te krijgen.

Naast de grenswaarde is er ook een actiewaarde bepaald. Wanneer trillingen boven de actiewaarde uit komen, moet er een plan van aanpak worden opgesteld om de blootstelling aan trillingen verder terug te dringen. De actiewaarde voor hand-armtrillingen is 2,5 m/s2, voor lichaamstrillingen is dit 0,5 m/s2.

Het is de bedoeling dat de grens- en actiewaarde per 6 juli 2005 worden toegevoegd aan het Arbobesluit.

Bron: Tijdschrift Arbo 05-2005

Meer vrijheid bij aanpak van arbeidsomstandigheden? - 09-04-2005

Vanaf 1 juli 2005 zullen branches en bedrijven waarschijnlijk niet langer verplicht zijn een arbodienst in de arm te nemen voor preventie en ziekteverzuim. Wanneer deze wijziging in de nieuwe Arbowet door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, dan mag vanaf 1 juli a.s. een bedrijf hiervoor ook een andere partij inschakelen; bijvoorbeeld een adviesbureau of individuele bedrijfsarts.

Hiervoor dient dan echter wel overeenstemming met vakbonden (op brancheniveau), ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (op bedrijfsniveau) worden bereikt. Bedrijven zijn dan nog wel verplicht zich deskundig te laten ondersteunen, maar er zijn nu alternatieven voor de arbodienst. Met de OR of personeelsvertegenwoordiging dient wel overeenstemming te worden bereikt over deze zogenaamde maatwerkregeling. De invoering van de nieuwe Arbowet is goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Rijksoverheid gaat duurzame bedrijfsvoering stimuleren - 11-02-2005

In 2012 dient het energiegebruik van onze rijksoverheid klimaatneutraal te zijn door deze duurzaam in te kopen en de toepassing van duurzame energie en energiebesparing te stimuleren.

Met duurzaam wordt bedoeld dat bij het realiseren van de behoefte van de huidige generatie rekening wordt gehouden met de behoeften van toekomstige generaties zonder daarmee hun mogelijkheden daarbij in gevaar te brengen.

Door het goede voorbeeld te geven als grootinkoper kan de overheid een belangrijke en concrete bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingen. Zo wordt er naar gestreefd dat in 2010 minimaal de helft van de inkopen en aanbestedingen duurzaam gebeurt.

Gerelateerd aan de duurzame bedrijfsvoering is het duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) genoemd. Dit is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen naar de huidige gevolgen, maar ook naar de gevolgen in de toekomst.

Het ministerie van Economische Zaken spoort bedrijven aan tot duurzaam ondernemen en consumeren en faciliteert hen daarbij. Voorbeelden zijn bedrijfsinterne milieuzorg, milieukeur, productgerichte milieuzorg (PMZ), milieugerichte productontwikkeling, duurzaam inkopen en bedrijfsmilieuplannen

Opslag van gevaarlijke stoffen - 01-02-2005

De opslag van gevaarlijke stoffen werden in de CPR 15 richtlijnen geregeld.

De CPR 15 is recentelijk aangepast en heet nu PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.

In de PGS 15 zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een 'aanvaardbaar' beschermingsniveau voor de mens en het milieu wordt gerealiseerd. De richtlijn valt onder de Wet milieubeheer, Arbowet en het Bouwbesluit. De PGS 15 vervangt de CPR 15-1, CPR 15-2 en de CPR 15-3 en geldt alleen in Nederland.

Verband silicose en kwarts aangetoond - 01-02-2005

Uit onderzoek van Arbouw blijkt dat bouwvakkers die in hoge mate aan kwartsstof worden blootgesteld, veel risico lopen silicose of longvliesafwijkingen te krijgen. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder bouwvakkers die tijdens werkzaamheden als frezen, zagen, polijsten en schuren van steenachtig materialen blootgesteld worden aan hoge niveaus van kwartsstof.

Bij 16% werd zuivere silicose aangetroffen en bij 37% werden longvliesafwijkingen aangetoond.


Copyright © 2023 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen