RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onder regie van de provincie Noord-Holland hebben gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en de VROM-Inspectie samengewerkt. Er is onderzoek gedaan naar eventuele misstanden in de asbestketen. Het inhoudelijke resultaat is niet goed. 50-80% van het asbestafval op onze stortplaatsen heeft een herkomst die aanleiding geeft tot nader onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat de asbestregelgeving theoretisch weliswaar sluitend is, maar onvoldoende is toegesneden op de dagelijkse praktijk. Belangrijke oorzaak is dat het toezicht vooral leunt op het aanvragen van een sloopvergunning. In de praktijk gebeurt dit echter vaak niet en dan heeft het bevoegd gezag nauwelijks aangrijpingspunten om in actie te komen. Gevolg is een aanzienlijke stroom illegaal asbest dat zijn weg naar de stortplaats vindt. Om deze illegale praktijk toch effectief aan te pakken biedt samenwerking tussen de partners bij thematische ketenhandhaving aanzienlijke meerwaarde.

Het onderzoek is gestart vanuit het eind van de keten, bij de stortplaatsen en milieustraten, omdat een groot deel van het aangeboden asbestafval door de niet gecertificeerde asbestverwijderaars en hun opdrachtgevers wordt verwijderd, vervoerd en gestort. Het in beeld brengen van de verschillende schakels in de keten maakte het mogelijk om de problemen te identificeren en fouten te signaleren.

Conclusies

  • de asbestregelgeving mist aansluiting op de dagelijkse praktijk;
  • het toezicht is te veel gerelateerd aan het al dan niet aanvragen van een sloopvergunning;
  • het merendeel van het sloopafval wordt verwijderd zonder vergunning, waardoor een aanzienlijke stroom van illegaal asbest wordt gestort;
  • samenwerking tussen de partners bij thematische ketenhandhaving biedt aangrijpingspunten om illegale praktijken op effectieve wijze aan te pakken.

Aanbevelingen

  • De wet- en regelgeving moet meer worden toegesneden op de dagelijkse praktijk.
  • Gedacht kan worden aan vrijstelling - onder voorwaarden - voor kleinere verbouwingen, een verplichte asbestinventarisatie bij verkoop van onroerend goed van vóór 1994 en het opnemen van aanvullende bepalingen in gemeentelijke vergunningen met betrekking tot onvrijwillig verkregen asbest.
  • De partners dienen te werken aan het vergroten van de bewustwording van de gezondheidsrisico’s van het verwijderen van asbest, met name bij particuliere opdrachtgevers en de aannemers die deze particuliere verbouwingen uitvoeren.

Bron: Provincie Noord-Holland, 30-06-2010


Copyright © 2023 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen